YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 127 SGK Công nghệ 11

Giải Câu 2 trang 127 Công nghệ 11

Nêu cấu tạo của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

- Cấu tạo gồm các bộ phận sau: Ma-nhê-tô, biến áp đánh lửa, bugi, khóa điện, cuộn nguồn, cuộn điều khiển, điot thường, diot điều khiển, tụ điện, cuộn sơ cấp, cuộn thứ cấp.

- Cuộn nguồn WN là cuộn dây stato của manhètô. Cuộn điều khiên WĐK được đặt ở vị trí sao cho khi tụ CT đầy điện thì cuộn WĐK cùng có điện áp dương cực đại.

- Bộ chia điện có cấu tạo gồm hai điôt thường để nắn dòng điện xoay chiều, một tụ điện và một điôt điều khiến. Đặc điểm của điôt điều khiến là chỉ mở khi được phân cực thuận và có điện áp dương đặt vào cực điểu khiên.

-- Mod Công Nghệ 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 127 SGK Công nghệ 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON