YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 103 SGK Công nghệ 11

Giải Câu 1 trang 103 Công nghệ 11

Hãy nêu các khái niệm: điểm chết, hành trình, thể tích công tác và chu trình làm việc của động cơ đốt trong.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

- Vị trí mà tại đó pit-tông đổi chiểu chuyên động gọi là điểm chết.

- Quãng đường mà pit-tông đi được giữa hai điểm chết gọi là hành trình pittong.

- Thể tích xilanh giới hạn bởi hai điểm chết gọi là thể tích công tác.

- Chu trình làm việc của động cơ đốt trong là tổng hợp bốn quá trình nạp, nén, cháy - dãn nở và thải.

-- Mod Công Nghệ 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 103 SGK Công nghệ 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF