ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Which time do you get up?

  • A. Which
  • B. do
  • C. get
  • D. up

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Which ---> What

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14148

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON