YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  When I kept getting unwanted calls, I called the phone company and had my phone number change.

  • A. When
  • B. getting
  • C. had
  • D. change

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  change ---> changed

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10419

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON