AMBIENT
 • Choose the best answer

  Câu hỏi:

  We lived in the countryside but we don't any more.

  • A. We used to live in the country.
  • B. We are now living in the country.
  • C. We will move to live in the country.
  • D. We are going to live in the country.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>