• Câu hỏi:

  The first man/ walk/ moon/ 21 July 1969.

  • A. The first man walked on the moon in 21 July 1969.
  • B. The first man walked in the moon on 21 July 1969.
  • C. The first man walked on the moon on 21 July 1969.
  • D. The first man walked in the moon in 21 July 1969.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC