AMBIENT
 • Câu hỏi:

  December 25th is my friend's birthday.

  • A. My friend held a birthday party on December 25th.
  • B. I will go to my friends birthday party on December 25th.
  • C. My friends birthday will be on December 25th.
  • D. My friend was born on December 25th.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>