• Câu hỏi:

  Với điện áp dưới 40V thì đèn báo sáng hoạt động như thế nào ?

  • A. sáng bình thường
  • B. không sáng
  • C. chợi lóe lên rồi tắt
  • D. sáng bùng lên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  • Với điện áp dưới 40V thì đèn báo không sáng.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC