• Câu hỏi:

  Trị số dòng điện qua người với điện áp 220V là ?

  • A. 0,22A
  • B. 0,022A
  • C. 0,22mA
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  • Với điện áp 220V, trị số dòng điện qua người là :

  \(I = \frac{U}{R} = 220/{10^6} = 0,22mA\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC