YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vì sao nói máu, nước mô, bạch huyết là môi trường trong của cơ thể?

  • A. Vì máu,nước mô, bạch huyết ở bên trong cơ thể
  • B. Vì máu, nước mô, bạch huyết là nơi tế bào tiến hành quá trình trao đổi chất
  • C. Vì tế bào chỉ có thể tiến hành quá trình trao đổi chất với môi trường ngoài nhờ máu ,nước mô, bạch huyết
  • D. Nhờ máu, nước mô, bạch huyết trong cơ thể mà tế bào và môi trường ngoài liên hệ thường xuyên với nhau trong quá trình trao đổi các chất dinh dưỡng, O2, CO2 và các chất thải

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>