AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhờ đâu mà hồng cầu vận chuyển được O2 và CO2?

  • A. Nhờ hồng cầu có chứa Hêmôglôbin là chất có khả năng kết hợp với O2 và CO2 thành hợp chất không bền.
  • B. Nhờ hồng cầu có kích thước nhỏ.
  • C. Nhờ hồng cầu có hình đĩa lõm hai mặt.
  • D. Nhờ hồng cầu là tế bào không nhân, ít tiêu dùng Ovà ít thải CO2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hồng cầu có Hêmôglôbin (Hb) có khả năng kết hợp với O2 và CO2 để vận chuyển:

  • O2 từ phổi về tim tới các tế bào.
  • CO2 từ các tế bào về tim đến phổi.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA