• Câu hỏi:

  Vai trò của môi trường trong cơ thể là?

  • A. Bao quanh tế bào để bảo vệ tế bào
  • B. Giúp tế bào trao đổi chất với bên ngoài
  • C. Tạo môi trường lỏng để vận chuyển các chất
  • D. Giúp tế bào thải chất thừa trong quá trình sống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC