YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ví dụ nào sau đây là về đầu tư vào vốn con người?

  • A. Đi học phổ thông chính thức
  • B. Học thông qua làm việc
  • C. Đào tạo kỹ thuật
  • D. Nhà máy và thiết bị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101445

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON