YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Giá trị của sản phẩm cận biên của lao động bằng?

  • A. Doanh thu mà hãng thu được đối với đơn vị so cuối cùng
  • B. Doanh thu mà hãng thu được từ việc gia nhập thị trường
  • C. Sản phẩm cận biên nhân với mức lương
  • D. Sản phẩm cận biên nhân với giá sản phẩm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101451

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON