YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Nói chung, khi của cải của một quốc gia tăng lên?

  • A. Tỷ lệ sinh giảm
  • B. Tỷ lệ sinh không thay đổi
  • C. Tỷ lệ sinh tăng
  • D. Tỷ lệ sinh tăng gấp đôi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101449

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON