AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Văn hoá Bắc Sơn ở sơ kì: 

  • A. Thời đại đá cũ
  • B. Thời kì đồ sắt
  • C. Thời kì đồ đá mới
  • D. Thời kì đồ đồng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>