AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vai trò của Quốc Tế thứ nhất

  • A.

   Truyền bá học thuyết Mác.

  • B.

   Đấu tranh chống tư tưởng sai lệch

  • C.

   Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển.

  • D. A, B, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>