YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vai trò của Mác là: 

  • A.

   Chuẩn bị tổ chức,văn kiện, lãnh đạo đại hội, lập Quốc tế thứ nhất.

  • B. Đứng đầu ban lãnh đạo
  • C. Đưa quốc tế I chống tư tưởng sai lệch thông qua nghị quyết đúng đắn.
  • D. A, B, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7852

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON