ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vai trò của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài:

  • A. Thu hút vốn đầu tư
  • B.  Trình độ công nghệ cao
  • C. Kinh nghiệm quản lý sản xuất - kinh doanh và giải quyết thêm việc làm cho người lao động
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vai trò của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là:

  + Thu hút vốn đầu tư

  + Trình độ công nghệ cao

  + Kinh nghiệm quản lý sản xuất - kinh doanh và giải quyết thêm việc làm cho người lao động

  Đáp án D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10565

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF