RANDOM
 • Câu hỏi:

  Vai trò của hệ bài tiết đối với cơ thể sống là:

  • A. Giúp cơ thể thải các chất độc hại ra ngoài môi trường
  • B. Giúp cơ thể hấp thụ lại các chất dinh dưỡng
  • C. Giúp cơ thể điều hòa chức năng tiêu hóa và bài tiết
  • D. Giúp cơ thể thực hiện quá trình trao đổi chất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA