ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong cơ thể, thận là cơ quan thực hiện chức năng

  • A. Trao đổi chất
  • B. Hô hấp
  • C. Tuần hoàn
  • D. Bài tiết
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong cơ thể, thận là cơ quan thực hiện chức năng bài tiết.

  → Đáp án: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 14003

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1