ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vai trò của các công ty độc quyền ở Nhật Bản?

  • A. Chi phối, lũng đoạn cả kinh tế lẫn chính trị
  • B. Lũng đoạn về chính trị
  • C. Chi phối nền kinh tế
  • D. Làm chủ tư liệu sản xuất trong xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6285

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON