ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Từ năm 1945 đến nay nước ta đã ban hành mấy bản Hiến Pháp?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Từ năm 1945 đến nay nước ta đã ban hành 5 bản Hiến Pháp.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15221

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON