AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiến pháp của nước ta hiện nay có bao nhiêu chương, điều khoản? 

  • A. 10 chương 150 điều
  • B. 15 chương 110 điều
  • C. 11 chương 120 điều
  • D. 14 chương 127 điều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA