AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây có công suất lớn nhất?

  1.  Một máy tiện có công suất 0,5kW.
  2.  Một con ngựa kéo xe trong một phút thực hiện được một công là 50kJ.
  3.  Một vận động viên điền kinh trong cuộc đua đã thực hiện một công 6200J trong thời gian 10 giây.
  4.  Một chiếc xe tải thực hiện được một công 4000J trong 6 giây.

  Lời giải tham khảo:

  + Công suất máy tiện P1 = 0,5kW.

  + Công suất con ngựa kéo xe P2 = 833W

  + Công suất vận động viên điền kinh P3 = 620W

  + Công suất chiếc xe tải P4= 667W.

  Vậy công suất con ngựa kéo xe P2 là lớn nhất

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>