AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một máy đóng cọc có quả nặng khối lượng 1000kg rơi từ độ cao 5m đến đập vào cọc móng. Cho biết khi va chạm búa máy đã truyền 80% công của nó cho cọc. Lực cản của đất đối với cọc là 10000N. Mỗi lần đóng, cọc bị đóng sâu vào đất bao nhiêu mét? 

  Lời giải tham khảo:

  Công của búa truyền cho cọc: A = 80%.10m.h = 0,8.1000.5 = 4000J

  Cọc bị đóng sâu vào đất là d = A/F = 4000/10000 = 0,4m

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>