AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người kéo đều một gàu nước khối lượng 6kg từ giếng sâu 10m lên. Công suất của lực kéo là 12W. Thời gian kéo gàu nước lên bao nhiêu lâu? 

  Lời giải tham khảo:

  Ta có công kéo gàu nước A = 10m.h = P.t 

  => t = 10mh/P = 10.6.10/12 = 50s

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>