YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trước khi sửa chữa điện, phải cắt nguồn điện theo trình tự nào ?

  • A. Cắt cầu dao→ Rút cầu chì → Rút phích cắm điện 
  • B. Rút phích cắm điện → Rút cầu chì → Cắt cầu dao
  • C. Cắt cầu dao→ Rút phích cắm điện → Rút cầu chì 
  • D. Đáp án A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  • Rút phích cắm điện → Rút cầu chì → Cắt cầu dao
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17455

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON