YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trước khi sửa chữa điện, phải cắt nguồn điện theo trình tự nào ?

  • A. Cắt cầu dao→ Rút cầu chì → Rút phích cắm điện 
  • B. Rút phích cắm điện → Rút cầu chì → Cắt cầu dao
  • C. Cắt cầu dao→ Rút phích cắm điện → Rút cầu chì 
  • D. Đáp án A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  • Rút phích cắm điện → Rút cầu chì → Cắt cầu dao
  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 17455

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON