YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn những hành động đúng về an toàn điện trong những hành động dưới đây ?

  • A. Chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp
  • B. Thả diều gần đường dây điện  
  • C. Không buộc trâu bò vào cột điện cao áp 
  • D. Tắm mưa gần đường dây diện cao áp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  • Không buộc trâu bò vào cột điện cao áp 
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17448

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON