YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn những hành động đúng về an toàn điện trong những hành động dưới đây ?

  • A. Chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp
  • B. Thả diều gần đường dây điện  
  • C. Không buộc trâu bò vào cột điện cao áp 
  • D. Tắm mưa gần đường dây diện cao áp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  • Không buộc trâu bò vào cột điện cao áp 
  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 17448

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON