• Câu hỏi:

  Trung ương thần kinh giao cảm nằm ở:

  • A. Chất xám thuộc sừng bên của tủy sống
  • B. Chất trắng của tủy sống
  • C. Chất trắng của bán cầu não
  • D. Cả b và c

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC