YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trung ương thần kinh đối giao cảm nằm ở:

  • A. Chất xám thuộc sừng bên của tủy sống
  • B. Nhân xám trong trụ não
  • C. Đoạn cùng tủy sống
  • D. Cả b và c đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trung ương thần kinh đối giao cảm nằm ở:

  • Nhân xám trong trụ não
  • Đoạn cùng tủy sống

  → Đáp án: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 14132

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA