YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trung ương của phân hệ đối giao cảm không nằm ở vị trí nào dưới đây ?

  • A. Tất cả các phương án còn lại
  • B. Các nhân nền của đại não
  • C. Các nhân xám ở trụ não
  • D. Đoạn cùng của tuỷ sống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77763

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON