YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Một đơn vị chức năng thận không bao gồm thành phần nào dưới đây ?

  • A. Ống dẫn nước tiểu
  • B. Ống thận
  • C. Cầu thận
  • D. Nang cầu thận

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77745

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON