YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở hệ bài tiết nước tiểu, cơ quan nào dưới đây tồn tại thành cặp ?

  • A. Tất cả các phương án còn lại
  • B. Bóng đái
  • C. Thận
  • D. Ống đái

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77744

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON