YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, biểu thức số học nào sau đây là hợp lệ ?

  • A. 5a + 7b + 8c;
  • B. 5*a + 7*b + 8*c;
  • C. {a + b}*c;
  • D. X*y(x+y);

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, không được bỏ dấu nhân (*) trong tích và chỉ dùng cặp ngoặc tròn để xác định trình tự thực hiện phép toán → loại A. C. D.

  Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 319652

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF