YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong nền kinh tế thị trường, sau khi cầu giảm, phản ứng ngắn hạn đối với cung quá nhiều là?

  • A. Giá sẽ tăng nhưng lợi nhuận giảm
  • B. Giá và lợi nhuận sẽ giảm
  • C. Giá sẽ giảm nhưng lợi nhuận sẽ không thay đổi
  • D. Giá sẽ giảm nhưng lợi nhuận tăng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101414

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON