YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Đường cung thị trường?

  • A. Là tổng các số lượng của các đường cung của các hàng hóa
  • B.  Là ít cố định hơn so với các đường cung của tất cả các hãng
  • C. Là đường chi phí con người của hãng cuối cùng gia nhập thị trường
  • D. Luôn luôn là đường nằm ngang

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101410

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON