YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Trong nền kinh tế thị trường, sau khi cầu tăng, phản ứng ngắn hạn đối với thiếu hụt là?

  • A. Giá sẽ giảm nhưng lợi nhuận tăng
  • B. Giá sẽ tăng nhưng lợi nhuận giảm
  • C. Giá sẽ tăng nhưng lợi nhuận giữ nguyên
  • D. Giá và lợi nhuận sẽ tăng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101415

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON