YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat vì:

  • A. giúp hệ rễ của cây hấp thụ được toàn bộ lượng nitơ. 
  • B. là nguồn dự trữ NH3 cho các quá trình tổng hợp axít amin khi cần thiết. 
  • C. trong 2 dạng nitơ hấp thụ thì môi trường bên ngoài có dạng NO3 là dạng oxy hoá, nhưng trong cơ thể thực vật nitơ chỉ tồn tại ở dạng khử để tiếp tục được đồng hóa thành axít amin và Prôtêin.
  • D. giúp sự đồng hoá NH3 trong mô thực vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat vì: trong 2 dạng nitơ hấp thụ thì môi trường bên ngoài có dạng NO3– là dạng oxy hoá, nhưng trong cơ thể thực vật nitơ chỉ tồn tại ở dạng khử để tiếp tục được đồng hóa thành axít amin và Prôtêin.

  → Đáp án: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9523

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON