YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản xuất nào du nhập vào Việt Nam ?

  • A. Phương thức sản xuất phong kiến
  • B. Phương thức sản xuất Tư Bản Chủ Nghĩa
  • C. Phương thức sản xuất Xã Hội Chủ Nghĩa
  • D. Phương thức chiếm hữu nô lệ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản xuất Tư Bản Chủ Nghĩa đã manh nha từng bước du nhập vào Việt Nam. Tuy nhiên, khi tiến hành khai thác, Thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột phong kiến trong lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5853

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON