YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong cơ thể có các loại mô chính là

  • A. mô cơ, mô liên kết  
  • B. mô cơ, mô thần kinh
  • C. mô mỡ, mô xương, mô cơ, mô liên kết  
  • D. mô thần kinh, mô biểu bì, mô cơ, mô liên kết                               

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82492

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON