YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi hoạt động mạnh, nhịp hô hấp và nhịp tim tăng vì:

  • A. Hàm lượng O2 và CO2 tăng lên
  • B. Hàm lượng O2 và CO2 giảm đi
  • C. Hàm lượng O2 và CO2 không thay đổi
  • D. Hàm lượng O2 giảm và CO2 tăng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82491

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON