AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \(x\hat Oy = {128^o}, x\hat Oz = {64^0}\)

  a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz Thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại?.

  b) Tính số đo \(y\hat Oz.\)

  c) Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

  d) Gọi Ot là tia đối của tia Oy.  Tính số đo \(x\hat Ot.\)

  Lời giải tham khảo:

  a) Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có ( 640 < 1280) nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy.

  b) Vì Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy nên:

  \(\begin{array}{l}
  x\hat Oy = x\hat Oz + z\hat Oy\\
  z\hat Oy = x\hat Oy - x\hat Oz\\
   = {128^0} - {64^0} = {64^0}
  \end{array}\)

  c) Tia Oz là tia phân giác củagóc xO vì:   

  + Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy 

  + \(x\hat Oz = y\hat Oz = x\hat Oy:2 = {64^0}\)

  d) Ta có: \(t\hat Ox + x\hat Oy = {180^0}\) (hai góc kề bù)

  \(\begin{array}{l}
  t\hat Ox + {128^0} = {180^0}\\
  t\hat Ox = {180^0} - {128^0}\\
  t\hat Ox = {52^0}
  \end{array}\)

            

             

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>