RANDOM
 • Câu hỏi:

  Trật tự tiêu hóa thức ăn trong dạ dày ở trâu như thế nào?

  • A. Dạ cỏ → Dạ tổ ong → Dạ lá sách → Dạ múi khế. 
  • B. Dạ cỏ → Dạ lá sách → Dạ tổ ong → Dạ múi khế. 
  • C. Dạ cỏ → Dạ múi khế → Dạ lá sách → Dạ tổ ong
  • D. Dạ cỏ → Dạ múi khế → Dạ tổ ong → Dạ lá sách

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dạ cỏ → Dạ múi khế → Dạ tổ ong → Dạ lá sách là trật tự tiêu hóa thức ăn trong dạ dày ở trâu.

  → Đáp án: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA