• Câu hỏi:

  Trách nhiệm của học sinh trong việc học tập là gì? 

  • A. Phải có ý chí, nghị lực, quyết tâm vượt khó, tự giác, sáng tạo trong học tập. 
  • B. Phải tu dưỡng đạo đức, học tập tốt. 
  • C. Tích cực học ở lớp, ở trường và tự học. 
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC