YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) của Việt Nam đo lường thu nhập?

  • A. Mà người Việt Nam tạo ra ở cả trong và ngoài nước.
  • B. Tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam.
  • C. Của khu vực dịch vụ trong nước.
  • D. Của khu vực sản xuất vật chất trong nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101643

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON