YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sự chênh lệch giữa tổng đầu tư và đầu tư ròng?

  • A. Giống như sự khác nhau giữa GNP và GDP.
  • B. Giống như xuất khẩu ròng.
  • C. Giống như sự khác nhau giữa GNP và NNP.
  • D. Không phải những điều trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101654

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON