YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các mục tiêu của chính sách kinh tế vĩ mô bao gồm?

  • A. Thất nghiệp thấp.
  • B. Giá cả ổn định.
  • C. Tăng trưởng kinh tế nhanh một cách bền vững.
  • D. Tất cả các câu trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101658

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON