• Câu hỏi:

  Tiết kiệm điện năng đem lại những lợi ích gì ?

  • A. Giảm được chi phí về xây dựng nguồn điện
  • B. Giảm bớt khí thải và chất thải gây ô nhiễm môi trường
  • C. Có tác dụng bảo vệ môi trường
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC