YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giờ cao điểm dùng điện trong ngày nằm trong khoảng nào ?

  • A. 6 giờ đến 10 giờ.
  • B. 18 giờ đến 22 giờ.
  • C. 10 giờ đến 14 giờ.
  • D. 15 giờ đến 19 giờ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 20516

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON